Stacje Daignostyczne Mistral Knurów i Gliwice
o nas
Firma „Mistral” powstała w lipcu 1998r. jako spółka cywilna trzech wspólników Grzegorza i Zbigniewa Kaletka oraz Grzegorza Nowickiego.

Pierwszym zadaniem spółki była budowa Stacji Kontroli Pojazdów.
Obiekt został oddany do użytku już w grudniu 1998r.

W styczniu 1999 roku po uzyskaniu zezwolenia od Wojewody Katowickiego ,
Stacja Kontroli Pojazdów wykonała pierwsze badania techniczne.

Grudzień 2001 roku to przekształcenie firmy Mistaral w Spółkę Jawną i rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku oraz aby poszerzyć zakres usług zarząd Spółki w 2002 roku podjął decyzję o budowie nowoczesnego Warsztatu Samochodowego. Pierwsze naprawione samochody opuściły linię naprawcze Warsztatu w pierwszym kwartale 2003 roku.

Misją firmy oraz głównym celem wspólników jest zaspokojenie rosnących wymagań klienta poprzez rozszerzanie świadczonych usług, stałe inwestycje w nowoczesny park maszynowy oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników
galeria

Przeglądy Rejestracyjne Gliwice
Lemar - Projektowanie Stron